top of page

Každá služba má svoje pravidla

 

Abychom se vyhnuli případným nedorozuměním a rozporům, uvádím zde základní pravidla této služby a to co nejsrozumitelněji a nejstručněji:

 

 • služba zasílání newsletterů je zdarma a je možné tento odběr kdykoliv zrušit, zprostředkování koupě letenky stojí 1000 Kč a to bez ohledu na počet osob v rezervaci (do 10 lidí, poté domluva individuální). To je cena mého času za tuto službu.

 • každý klient zaregistrovaný ve službě zasílání newsletterů je chráněn dle zákona o ochraně osobních údajů

 • odesláním závazné objednávky každý cestující stvrzuje svůj zájem o letenky a na tomto základu jsou letenky fyzicky zakoupeny, bez možnosti pozdějšího storna letenek a vrácení platby.

 • zakoupené letenky jsou nevratné a neměnitelné, případně jsou měnitelné a vratné jen tehdy, pokud to daný dopravce dovolí a dle jeho sazby pro konkrétní zakoupené letenky

 • v případě žádosti o změnu či zrušení letenky si již řeší klient vše sám, případně lze se mnou domluvit výpomoc zpoplatněnou dle konkrétní domluvy. Minimální částka administrativního poplatku je 500 Kč.

 • letenky již jednou zakoupené nelze vrátit ani vyměnit

 • každý jednotlivý cestující má povinnost si před odletem zjistit aktuální stav letu

 • za zpoždění či zrušení letu nebo dovolené neručíme a neneseme žádnou zodpovědnost

 • zálohový účet na zasílání záloh a doplatků dle závazné objednávky je účet č. 7679208001/5500 vedený u Reiffeissen Bank, a.s. a nebo na účet 2688360053/0800 vedený u České spořitelny.

 • v případě zájmu o některou zpoplatněnou službu jsem si vědom nutnosti vést vše v evidenci a řádně danit, jak ukládá zákon

 • moje IČ je 02484251 jako fyzická osoba podnikající

 

Každý klient souhlasí v objednávce výslovně s těmito podmínkami spolupráce

bottom of page